Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  Niet toonbaar

  Niet toonbaar

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  (%)6666
  (%)7371
  (%)8884
  (%)7578
  (%)4141
  2016

  (Zeer) goede ervaren gezondheid

  Vindt eigen gezondheid in het algemeen 'goed', of 'zeer goed'.

  Vitaal (gemiddeld of (zeer) hoog)

  Gemiddelde of (zeer) hoge score voor vitaliteit; gemeten met de door TNO-RIVM ontwikkelde en gevalideerde vitaliteitsvragenlijst (Vita-16 ©, 16 vragen over de drie kerndimensies van vitaliteit; energie, motivatie en veerkracht).

  Matig of veel regie over eigen leven

  Heeft matig of veel regie over eigen leven; gevoel van regie is gemeten met zeven stellingen over de mate van controle die iemand ervaart.

  Niet kwetsbaar

  Is niet kwetsbaar volgens de TFI (Tilburg Frailty Indicator); de TFI bestaat uit vijftien vragen waarbij ingegaan wordt op de mate van kwetsbaarheid. Deze vragen gaan over lichamelijke, psychische, en sociale zaken in het leven.

  Gezond gewicht

  Heeft een normaal gewicht (geen overgewicht en geen ondergewicht). Dit is berekend met behulp van de Body Mass Index (BMI) aan de hand van het gewicht en de lengte die hij/zij heeft opgegeven. De waarde van de BMI ligt tussen de 20 en 25 kg/m2.

  Functiebeperkt

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Functiebeperkt (%)2428
  Functiebeperkt (%)119
  Functiebeperkt (%)138
  Functiebeperkt (%)1821
  2016

  Functiebeperkt

  Kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een gesprek volgen in een groep, met één ander persoon een gesprek voeren, kleine letters in de krant lezen, op een afstand van 4 meter een gezicht van iemand herkennen, een voorwerp van 5 kilo 10 meter dragen, staand iets van de grond oppakken, 400 meter aan één stuk lopen zonder stil te staan.

  Gehoorbeperking

  Kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een gesprek volgen in een groep, met één ander persoon een gesprek voeren.

  Gezichtsbeperking

  Kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: kleine letters in de krant lezen, op een afstand van 4 meter een gezicht van iemand herkennen.

  Mobiliteitsbeperking

  Kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een voorwerp van 5 kilo 10 meter dragen, staand iets van de grond oppakken, 400 meter aan één stuk lopen zonder stil te staan.

  Gevallen

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Gevallen (%)2218
  Gevallen (%)64
  2016

  Gevallen in afgelopen 3 maanden

  Is afgelopen drie maanden één of meerdere keren gevallen.

  Gevallen en hiervoor (para)medisch behandeld

  Is afgelopen drie maanden één of meerdere keren gevallen en is als gevolg van de meest recente val (pare)medisch behandeld voor lichamelijk letsel.

  Eenzaamheid

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Eenzaamheid (%)4847
  Eenzaamheid (%)2629
  Eenzaamheid (%)88
  2016

  Sociaal eenzaam

  Heeft volgens de schaal van De Jong-Gierveld een hoge score voor sociale eenzaamheid. Onder sociaal eenzaam wordt verstaan dat het aantal of de kwaliteit van de persoonlijke relaties minder is dan gewenst.

  Emotioneel eenzaam

  Heeft volgens de schaal van De Jong-Gierveld een hoge score voor emotionele eenzaamheid. Onder emotioneel eenzaam wordt verstaan dat men een gemis heeft aan intimiteit in persoonlijke relaties.

  Ernstig eenzaam

  Heeft volgens de schaal van De Jong-Gierveld een hoge score voor eenzaamheid. Eenzaamheid is het ervaren van een onplezierige of ontoelaatbaar gemis aan (de kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.

  Mantelzorg

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Mantelzorg (%)1616
  Mantelzorg (%)22
  Mantelzorg (%)99
  2016

  Mantelzorger

  Geeft gedurende drie maanden of langer of 8 of meer uur per week zorg aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is.

  Belast door mantelzorg geven

  Voelt zich momenteel tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast door het geven van mantelzorg.

  Mantelzorg ontvangen

  Ontvangt momenteel zorg van een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals partner, ouders, kind, buren of vrienden, als hij/zij voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is.

   

   

  Beweging

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Beweging (%)7975
  Beweging (%)5950
  Beweging (%)4437
  Beweging (%)2023
  Beweging (%)89
  2016

  Voldoet aan NNGB-norm

  Beweegt 5 of meer dagen per week minstens een half uur per dag matig actief (berekend met behulp van uitgebreide urenbesteding per activiteit). Voor volwassenen tot 55 jaar gelden strengere eisen dan voor 55-plussers.

  Voldoet aan de fitheidsnorm

  Beweegt minstens drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensief. Voor volwassenen tot 55 jaar gelden strengere eisen dan voor 55-plussers.

  Voldoet aan geen van beide normen

  Voldoet niet aan de NNGB-norm én niet aan de fitheidsnorm.

  >1 dag per week sporten

  Sport één of meer dagen per week.

  Inactief

  Voldoet geen enkele dag per week aan de norm van 30 minuten matig intensief bewegen.

  Aantal glazen per week (drinkers)

  aantal

  10

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  10

  Hollands Midden

  2016

  Gemiddeld aantal glazen alcoholhoudende drank dat hij/zij meestal drinkt in één week.

  Roken

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Roken (%)910
  Roken (%)5652
  2016

  Rookt

  Rookt wel eens.

  Ex-roker

  Heeft gerookt, maar rookt nu niet meer.

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  (%)37
  (%)2831
  (%)7980
  2016

  Betaald werk

  Heeft een betaalde werkkring (ongeacht het aantal uren).

  Vrijwilligerswerk

  Doet vrijwilligerswerk (onbetaald werk dat in georganiseerd verband wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld bij een sportvereniging, kerkbestuur of school).

  Wekelijkse activiteiten

  Doet wekelijks één of meer van de volgende activiteiten: op bezoek gaan of bezoek ontvangen, uitoefenen van een hobby, oppassen op (klein)kinderen, activiteit van kerk of moskee bezoeken, vrijwilligerswerk, activiteit van buurthuis of wijkcentrum bezoeken, café of restaurant bezoeken, cursus of andere culturele activiteit doen.

  Inkomen

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Inkomen (%)77
  Inkomen (%)1015
  2016

  Besteedbaar inkomen max 16.100 euro

  Heeft een besteedbaar huishoudinkomen van maximaal 16.100 euro per jaar (waarbij is gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden).

  Inkomen alleen AOW

  Heeft een huishoudinkomen dat alleen bestaat uit het basispensioen volgens de algemene ouderdomswet (AOW).

  Woningtype

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Woningtype (%)6361
  Woningtype (%)2022
  Woningtype (%)23
  Woningtype (%)128
  Woningtype (%)45
  2016

  Eengezinswoning

  Woont in een zelfstandige eengezinswoning (rijtjeshuis, twee onder een kap, vrijstaande woning, boerderij)

  Gelijkvloerse woning (met lift)

  Woont in een zelfstandige gelijkvloerse woning op de begane grond of met lift.

  Bovenwoning/flat zonder lift

  Woont in een zelfstandige gelijkvloerse woning, niet op de begane grond, zonder lift.

  Ouderenwoning/serviceflat

  Woont in een zelfstandige ouderenwoning/seniorenwoning, al dan niet met verzorging in de buurt (serviceflat, aanleunwoning, woning bij zorgsteunpunt, woonzorgcomplex of clusterwoning).

  Andere woningtype

  Woont in andere woningtype dan een eengezinswoning, gelijkvloerse woning, bovenwoning/flat of een ouderenwoning/serviceflat.

  Rapportcijfer woon- en leefomgeving

  Alphen aan den Rijn Noordwest, rapportcijfer

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Rapportcijfer woon- en leefomgeving (rapportcijfer)8.48.6
  Rapportcijfer woon- en leefomgeving (rapportcijfer)8.28.3
  2016

  Tevredenheid met woning (rapportcijfer)

  Rapportcijfer dat hij/zij geeft aan de tevredenheid met de woning.

  Tevredenheid met woonomgeving (rapportcijfer)

  Rapportcijfer dat hij/zij geeft aan de tevredenheid met de woonomgeving.

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  (%)1414
  (%)2522
  (%)55
  (%)2729
  (%)2120
  2016

  Risicogroep (2 of meer risicokenmerken)

  Heeft twee of meer van de volgende kenmerken: alleenstaand, laag opleidingsniveau, uitkeringsgerechtigd (19-64 jarigen), alleen AOW (65+), laag huishoudinkomen (max 16.100 euro), moeite met rondkomen of heeft een niet-westerse etniciteit.

  Kwetsbaar

  Is kwetsbaar volgens de TFI (Tilburg Frailty Indiactor); de TFI bestaat uit vijftien vragen waarbij ingegaan wordt op de mate van kwetsbaarheid. Deze vragen gaan over lichamelijke, psychische, en sociale zaken in het leven.

  Extra kwetsbaar

  Is kwetsbaar volgens de TFI in combinatie met financiële problemen (enige tot grote moeite met rondkomen en/of risicovolle of problematische schulden).

  Niet vitaal

  Lage of zeer lage score voor vitaliteit; gemeten met de door TNO-RIVM ontwikkelde en gevalideerde vitaliteitsvragenlijst (Vita-16 ©, 16 vragen over de drie kerndimensies van vitaliteit te weten energie, motivatie en veerkracht).

  geen wekelijkse activiteit

  Doet niet wekelijks één of meer van de volgende activiteiten: op bezoek gaan of bezoek ontvangen, uitoefenen van een hobby, oppassen op (klein)kinderen, activiteit van kerk of moskee bezoeken, vrijwilligerswerk, activiteit van buurthuis of wijkcentrum bezoeken, café of restaurant bezoeken, cursus of andere culturele activiteit doen.

  Belemmerd vanwege gezondheid

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Belemmerd vanwege gezondheid (%)4853
  Belemmerd vanwege gezondheid (%)99
  Belemmerd vanwege gezondheid (%)4750
  Belemmerd vanwege gezondheid (%)1414
  2016

  Belemmerd vanwege gezondheid (> 6 mnd)

  Is sinds 6 maanden wegens gezondheidsproblemen beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen (wel beperkt, maar niet ernstig of ernstig beperkt).

  Ernstig belemmerd vanwege gezondheid (> 6 mnd)

  Is sinds 6 maanden wegens gezondheidsproblemen ernstig beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen.

  ≥ 1 langdurige aandoeningen

  Heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen (langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer).

  Diabetes

  Heeft suikerziekte/diabetes.

  Zelfstandigheid

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Zelfstandigheid (%)2124
  Zelfstandigheid (%)1011
  2016

  Kan niet geheel zelfstandig HDL-activiteiten uitvoeren

  Heeft hulp nodig bij het uitvoeren van één of meer van de volgende activiteiten: ontbijt of lunch klaarmaken, warm eten klaarmaken, lichte huishoudelijke werkzaamheden, zware huishoudelijke werkzaamheden, kleren wassen en strijken, bedden verschonen en/of opmaken, boodschappen doen.

  Kan niet geheel zelfstandig gebruik maken van eigen of openbaar vervoer

  Heeft hulp nodig bij het gebruik maken van eigen of openbaar vervoer.

  Angst/depressie

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Angst/depressie (%)4446
  Angst/depressie (%)45
  2016

  Matig of hoog risico angst/depressie

  Heeft de afgelopen twaalf maanden een matig of hoog risico gehad op een angststoornis of depressie, gemeten via de K10-schaal.

  Hoog risico angst/depressie

  Heeft de afgelopen twaalf maanden een hoog risico gehad op een angststoornis of depressie, gemeten via de K10-schaal.

  Suïcide/mishandeling

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Suïcide/mishandeling (%)44
  Suïcide/mishandeling (%)44
  2016

  Aan suïcide gedacht

  Heeft de afgelopen twaalf maanden wel eens serieus gedacht om een eind aan het leven te maken.

  Afg. 12 mnd slachtoffer ouderenmishandeling

  Is in de afgelopen 12 maanden door iemand in de thuissituatie beledigd/getreiterd/gekleineerd/ uitgescholden, geslagen/geschopt/geknepen, niet geholpen met persoonlijke verzorging terwijl dit wel nodig was, financieel benadeeld, in vrijheid beperkt, geschonden in de privacy of ongewenst seksueel bejegend.

  Hulp nodig

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Hulp nodig (%)1817
  Hulp nodig (%)1313
  2016

  Ontvangt hulp (incl. mantelzorg)

  Ontvangt momenteel vanwege zijn/haar gezondheid mantelzorg of hulp van professionele hulpverlener of vrijwilliger.

  Behoefte aan (meer) hulp

  Ontvangt momenteel vanwege zijn/haar gezondheid geen of onvoldoende mantelzorg of andere hulp, maar heeft hier wel behoefte aan.

  Overgewicht

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Overgewicht (%)5858
  Overgewicht (%)1915
  2016

  Overgewicht

  Heeft matig OF ernstig overgewicht (obesitas). Dit is berekend met behulp van de Body Mass Index (BMI) aan de hand van het gewicht en de lengte die hij/zij heeft opgegeven. De waarde van de BMI is 25 kg/m2 of hoger.

  Obesitas

  Heeft ernstig overgewicht (obesitas). Dit is berekend met behulp van de Body Mass Index (BMI) aan de hand van het gewicht en de lengte die hij/zij heeft opgegeven. De waarde van de BMI is 30 kg/m2 of hoger.

  Alcohol

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Alcohol (%)7881
  Alcohol (%)4747
  Alcohol (%)1110
  Alcohol (%)47
  2016

  Drinkt

  Heeft de afgelopen twaalf maanden wel eens alcoholhoudende dranken gedronken.

  Drinkt verantwoord (richtlijn Gezonde Voeding 2015)

  Drinkt niet of maximaal 1 glas per dag

  Drinkt overmatig (nieuwe definitie)

  Drinkt gemiddeld minstens 14 glazen alcoholhoudende drank per week (voor mannen) of 7 glazen per week (voor vrouwen).

  Zware drinker

  Drinkt regelmatig bij één gelegenheid minstens 6 glazen alcoholhoudende drank (voor mannen) of 4 glazen (voor vrouwen).

  Rondkomen/Schulden

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Rondkomen/Schulden (%)1410
  Rondkomen/Schulden (%)null2
  Rondkomen/Schulden (%)42
  2016

  Enige of grote moeite met rondkomen

  Heeft het afgelopen jaar enige of grote moeite gehad om van het huishoudinkomen rond te komen.

  Grote moeite met rondkomen

  Heeft het afgelopen jaar grote moeite gehad om van het huishoudinkomen rond te komen.

  Risicovolle of problematische schulden

  Heeft meer dan drie schuldeisers, een betalingsachterstand van minstens 1.000 euro en/of kan tenminste één van de betalingsachterstanden niet zelfstandig binnen twaalf maanden oplossen.

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level