Presentatie afbeelding
Wijk/postcode Alphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
lichaamsfuncties-0,26040,0000
mentaal welbevinden-0,14410,0000
zingeving-0,17360,0000
kwaliteit van leven-0,04340,0000
meedoen-0,39340,0000
dagelijks functioneren-0,00600,0000