Een ogenblik geduld a.u.b.

Gebiedsprofielen GGD Hollands Midden

Het Gebiedsprofiel geeft in één oogopslag een beeld van de gezondheid in een gemeente of wijk. Een gemeente of wijk wordt vergeleken met het gemiddelde van de regio Hollands Midden (kies hiervoor ‘Gebied’). Je kunt ook kiezen om verschillende meetjaren met elkaar te vergelijken (kies hiervoor ‘Ontwikkeling’). Door op een vlak in het gebiedsprofiel te klikken, krijg je meer inzicht in de onderliggende waarden per (sub)thema.


De thema’s in de gebiedsprofielen zijn gebaseerd op het RIVM-model voor Integraal werken uit de Toolkit Preventie in de wijk. De cijfers zijn afkomstig van de GGD Gezondheidsmonitors en andere bronnen, zoals het CBS, Vektis en DUO. Onderaan de pagina vind je meer informatie over de wijze waarop de cijfers zijn berekend.

Kies een doelgroep

Kies een vergelijking

Kies een gemeente

Kies een wijk

Onderstaande grafiek is een visuele weergave van de indicatoren, klik hier om rechtstreeks naar de indicatoren te gaan.

Gekozen regio vergeleken met Hollands Midden

Score per onderdeel

Klik op een onderdeel in het gebiedsprofiel om meer informatie te bekijken. Vanuit de tabel kun je verder klikken naar cijfers op het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl

Score per indicator

Bij de vergelijking van gemeente of wijk met de regio Hollands Midden wordt gebruik gemaakt van Z-scores. Z-scores geven op een gestandaardiseerde manier aan hoe groot het verschil is met het gemiddelde in de regio. Hoe groter de Z-score hoe groter het verschil. Een negatieve Z-score (rood) duidt op een ongunstig resultaat, een positieve Z-score (groen) op een gunstig resultaat. Bij het thema demografie zijn de Z-scores neutraal: licht blauw is laag en donker blauw is hoog.

Score per (sub)thema

De Z-scores op de indicatoren in de buitenste ring zijn per subthema opgeteld tot een gemiddelde Z-score, waarbij elke indicator even zwaar meeweegt. De Z-scores op de subthema’s zijn vervolgens ook weer opgeteld en zo ontstaat een gemiddelde Z-score per hoofdthema. Deze scores per hoofdthema representeren de brede gezondheid van een gemeente of wijk ten opzichte van het gemiddelde in de regio Hollands Midden.

Klassengrenzen (Z-scores)

  • Veel slechter/veel lager: waarde van minder dan -1,5
  • Slechter/lager: waarde tussen -1,5 en -0,5
  • Gemiddeld/gelijk: waarde tussen -0,5 en 0,5
  • Beter/hoger: waarde tussen 0,5 en 1,5
  • Veel beter/veel hoger: waarde van meer dan 1,5

Ontbrekende data

Helaas missen sommige cijfers van een wijk vanwege een te klein aantal respondenten of vernieuwde wijkindelingen.

Groeipercentage indicator

De groeipercentages geven het verschil aan tussen de cijfers van 2020 vergeleken met 2016. Hoe groter het verschil tussen de jaren, hoe hoger het groeipercentage (ten opzichte van 2016). Wanneer in 2016 25% rookte en in 2020 nog 20%, dan is het 5% gedaald. Dat is een groeipercentage van -20% ten opzichte van 2016. Een rood groeipercentage betekent een ongunstig verschil; het gaat slechter. Een groen groeipercentage betekent een gunstig verschil; het gaat beter. Soms is een groeipercentage neutraal, bijvoorbeeld bij demografie: licht blauw betekent dan een laag en donker blauw een hoog groeipercentage.

Groeipercentage (sub)thema

Het groeipercentage van de subthema’s is een gemiddelde score van de indicatoren in de buitenste ring, waarbij elke indicator even zwaar meeweegt. Het groeipercentage van de hoofdthema’s is het gemiddelde percentage van de subthema’s. Deze scores per hoofdthema representeren de brede groei in gezondheid van een gemeente of wijk ten opzichte van het jaar 2016 van dezelfde gemeente of wijk.

Klassengrenzen (groeipercentage)

  • Veel slechter/veel lager: groeipercentage van meer dan -40%
  • Slechter/lager: groeipercentage tussen -20% en -40%
  • Gemiddeld/gelijk: groeipercentage tussen -20% en 20%
  • Beter/hoger: groeipercentage tussen 20% en 40%
  • Veel beter/veel hoger: groeipercentage van meer dan 40%

Ontbrekende data

Helaas missen sommige cijfers van een wijk vanwege een te klein aantal respondenten of vernieuwde wijkindelingen.

Dit project werd mogelijk gemaakt door:

Logo ZonMw