Een ogenblik geduld a.u.b.

Wijkprofielen GGD Hollands Midden

Op deze pagina zijn wijkprofielen van Hollands Midden te vinden. Een wijkprofiel geeft inzicht in de gezondheid, leefstijl, participatie, sociale en fysieke omgeving en demografie van de inwoners van de betreffende wijk ten opzichte van andere wijken in Hollands Midden. Door op een vlak in het wijkprofiel te klikken, krijg je meer inzicht in de onderliggende waarden per (sub)thema. De thema’s zijn gebaseerd op het RIVM-model voor Integraal werken uit de Toolkit Preventie. De cijfers zijn afkomstig van de GGD Gezondheidsmonitor 2016, het CBS, Vektis en de Leefbarometer. Onderaan de pagina vind je meer informatie over de wijze waarop de cijfers zijn berekend.

Kies een doelgroep

Kies een gemeente

Kies een wijk

Gekozen regio vergeleken met Hollands Midden

Score per onderdeel

Klik op een onderdeel in de profieltaart om meer informatie te bekijken. Vanuit de tabel kun je verder klikken naar cijfers op het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl

Score per indicator

Bij de vergelijking van de wijk met andere wijken in de regio Hollands Midden wordt gebruik gemaakt van Z-scores. Z-scores geven op een gestandaardiseerde manier aan hoe groot het verschil is met het gemiddelde in de regio. Hoe groter de Z-score hoe groter het verschil. Een negatieve Z-score (rood) duidt op een ongunstig resultaat, een positieve Z-score (groen) op een gunstig resultaat. Bij het thema demografie zijn de Z-scores neutraal: licht blauw is laag en donker blauw is hoog.

Score per (sub)thema

De Z-scores op de indicatoren in de buitenste ring zijn per subthema opgeteld tot een gemiddelde Z-score, waarbij elke indicator even zwaar meeweegt. De Z-scores op de subthema’s zijn vervolgens ook weer opgeteld en zo ontstaat een gemiddelde Z-score per hoofdthema. Deze scores per hoofdthema representeren de brede gezondheid van een wijk ten opzichte van het gemiddelde in de regio Hollands Midden.

Klassengrenzen (Z-scores)

  • Veel slechter/veel lager: waarde van minder dan -1,5
  • Slechter/lager: waarde tussen -1,5 en -0,5
  • Gemiddeld: waarde tussen -0,5 en 0,5
  • Beter/hoger: waarde tussen 0,5 en 1,5
  • Veel beter/veel hoger: waarde van meer dan 1,5