Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwsarchief

Latest news

 • -

  Afstand houden neemt af bij bezoek aan horeca, feestjes en bezoek ontvangen

  Eén van de drie deelnemers geeft aan dat de coronamaatregelen een negatieve impact hebben gehad op het leven in het algemeen. Toch geeft ook een van de drie aan dat er een positief effect is geweest op relaties met vrienden en familie en op prestaties op school of werk. Sinds begin augustus geven minder deelnemers aan dat ze het missen mensen in het echt te kunnen ontmoeten. Verder zijn er sinds februari nu minder deelnemers die ernstig eenzaam of psychisch ongezond zijn. Dit is vergelijkbaar met begin augustus. Deze resultaten komen uit de 15e meting van het gedragsonderzoek corona dat half september is gehouden.
 • -

  Inwoners Hollands Midden erg positief over eigen gezondheid

  Van alle GGD-regio's zijn de inwoners van Hollands Midden het meest positief over hun eigen gezondheid, 82% ervaart deze als goed tot heel goed. Landelijk is dit 79%. Tussen de gemeenten varieert dit percentage van 80% in Gouda en Alphen aan den Rijn, tot 86% in Noordwijk. Dit blijkt uit de gemeentecijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen/Ouderen 2020, die inmiddels geplaatst zijn op het dashboard.

   

 • -

  Draagvlak voor langer aanhouden basismaatregelen gestegen

  Na een afname in het draagvlak voor de meeste maatregelen tijdens de vorige meting, is het draagvlak onder deelnemers deze ronde gelijk gebleven of zelfs weer gestegen. Dit is met name het geval voor het draagvlak voor maatregelen wanneer deze nog een half jaar blijven duren. De sterkste stijging is te zien in het draagvlak voor het vermijden van drukte, 1,5 meter afstand houden, thuiswerken en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Her draagvlak voor de verplicht quarantaine na bezoek aan een zeer hoog risicogebied is als enige gedaald. Deze resultaten komen uit de 14e meting van het gedragsonderzoek corona dat begin augustus is gehouden.
   

 • -

  Risico van besmetting met corona wordt steeds lager ingeschat, bereidheid tot testen neemt af

  De negatieve effecten van de coronacrisis op het mentale welzijn nemen af. Sinds februari neemt het percentage mensen dat zich ernstig eenzaam voelt af (van 21% naar 15%) en zijn er ook minder mensen met een minder goede psychische gezondheid (daling van 19% naar 14%). En hoewel het bewegen weer lijkt toe te nemen, is het aantal uur dat per dag zittend wordt doorgebracht een punt van aandacht (29% zit meer dan 8 uur per dag). Deze resultaten komen uit de 13e meting van het gedragsonderzoek corona die half juni is gehouden.

 • -

  Inwoners Hollands Midden positiever over eigen gezondheid dan 4 jaar geleden

  De inwoners van de regio Hollands Midden zijn in 2020 positiever over hun eigen gezondheid dan in 2016. In 2020 ervaart 82% van de volwassen inwoners de eigen gezondheid als (zeer) goed, in 2016 was dit 78%. Met dit percentage behoort Hollands Midden tot een van hoogst scorende regio’s in Nederland. Landelijk heeft 79% een (zeer) goede ervaren gezondheid.

 • -

  Sociaal welbevinden toegenomen, naleving coronamaatregelen blijft belangrijk

  De negatieve effecten van de coronacrisis op het mentale welzijn nemen iets af. Sinds februari neemt het percentage mensen dat zich eenzaam voelt af en zijn er ook minder mensen met een minder goede psychische gezondheid. Ook de negatieve effecten op leefstijl lijken zich sinds eind maart te stabiliseren (minder bewegen, ongezond eten) of worden minder (roken, alcohol drinken). Deze resultaten komen uit de 12e meting van het gedragsonderzoek corona dat begin mei is gehouden.

 • -

  Maatregelen die sociale contacten beperken gaan steeds meer knellen

  Het draagvlak voor de maatregelen die de sociale contacten beperken vanwege de kans op een coronabesmetting (max. aantal bezoekers thuis, groepsgrootte buiten) lijkt steeds kleiner te worden. Ook hebben de deelnemers steeds meer moeite zich aan deze maatregelen te houden. Een kwart van de deelnemers verwacht ook dat ze, nadat ze gevaccineerd zijn, minder afstand gaan houden en meer sociale contacten zoeken dan volgens de maatregelen is geadviseerd. Er is wel een groot draagvlak (gemiddeld 70%) voor het openstellen van evenementen, culturele instellingen en het onderwijs voor mensen met een vaccinatiebewijs of een negatief testresultaat. Ten opzichte van februari is het percentage dat meer dan 80% van hun werkuren thuis werkt, verder afgenomen (van 69% naar 58%). Deze resultaten komen uit de 11e meting van het gedragsonderzoek corona die eind maart is gehouden. 

 • -

  Testbereidheid bij klachten en na contact besmet persoon neemt af

  Na januari lijkt bereidheid om te testen op corona in februari te dalen. Van de mensen met nieuwe klachten heeft de helft zich laten testen, begin januari was dat nog 68%. Ook van de mensen die nauw contact hebben gehad met een besmet persoon, heeft de helft zich laten testen en ook dit percentage is gedaald. De leefregels blijven een punt van aandacht. Van de mensen die klachten hebben (gehad) is twee derde naar buiten geweest voor iets anders dan een test. Dat is vergelijkbaar met begin januari. Bijna een derde ontvangt nog bezoek, ondanks dat ze klachten hebben. Het ervaren risico op een eigen besmetting lijkt iets kleiner te zijn geworden. Deze resultaten komen uit de 10e meting van het gedragsonderzoek corona.

 • -

  Gedragsonderzoek Corona: bereidheid vaccineren neemt toe

  Begin januari geeft 82% van de deelnemers aan dat zij van plan zijn zich te laten vaccineren wanneer dit mogelijk is. Dit percentage is sterk gestegen sinds half november, toen was het 59%.  Ook het aantal mensen dat zich met (nieuwe) klachten heeft laat testen blijft stijgen van 43% begin oktober tot 68% begin januari. Ook wordt er weer iets vaker binnen twee dagen na het verschijnen van de klachten getest. Sinds 1 december mogen mensen die vanwege contact met een besmet persoon in quarantaine zijn, zich zonder klachten op de 5e dag laten testen. Dit zien we terug in een stijging van het percentage dat zonder klachten een test laat doen.

 • -

  Laatste verdiepende pagina’s monitor Jeugd

  Pesten jongeren die zelf gepest worden ook vaker anderen? Is er een relatie tussen schooltype en het risico op problematisch gamen? Hoeveel procent van de leerlingen heeft seksuele gemeenschap gehad en hebben ze daarbij altijd een condoom gebruikt? Waarom spijbelen jongeren? Het antwoord op deze en vele andere vragen is te vinden op de nieuwe pagina’s onder de leeftijdsgroep Jongeren op het dashboard.

 • -

  Gedragsonderzoek Corona: resultaten half november

  Van de mensen met corona gerelateerde klachten, is 75% naar buiten geweest en heeft 36% bezoek ontvangen, 61% heeft zich laten testen. Als het zo ver is, is 59% van plan om zich te laten vaccineren, 29% twijfelt.

 • -

  Lichamelijke en Psychosociale gezondheid jongeren

  Ondervinden jongeren op het vmbo meer stress dan jongeren op de havo of vwo? Hebben jongeren die thuis moeite hebben om rond te komen, een hoger risico op psychosociale problemen dan jongeren waar dit niet het geval is? Dit zijn enkele vragen die beantwoord kunnen worden door het lezen van de nieuwe pagina’s die zijn toegevoegd aan de leeftijdsgroep Jongeren op het dashboard.

 • -

  Cijfers Monitor Jeugd herzien; slechts kleine wijzigingen

  De controle en correctie van alle cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd is afgerond. Dit was nodig omdat het RIVM een fout had ontdekt in de door hen aangemaakte weegfactoren, waardoor de percentages niet helemaal representatief waren voor de leerlingen in de gemeenten en Hollands Midden.

 • -

  Rectificatie cijfers Gezondheidsmonitor Jeugd

  Helaas moeten wij de cijfers voor de Gezondheidsmonitor Jeugd opnieuw berekenen. Het RIVM heeft, tot hun grote spijt, een fout ontdekt in de door hen aangemaakte weegfactoren. Hierdoor zijn de berekeningen van de percentages niet altijd goed gegaan. Zij hebben de afgelopen weken alle landelijke analyses van de basisvragen opnieuw gedaan. Dit heeft voor alle GGD-regio’s en in de landelijke cijfers deels geleid tot andere percentages. In onze regio lijken de gevolgen niet heel groot. Bij de basisvragen zien wij slechts kleine verschuivingen van 0,5%-1%, in enkele gemeenten. Toch zien wij ons genoodzaakt onze eigen cijfers opnieuw te berekenen. Dat geldt ook voor de vergelijking met heel Hollands Midden, Nederland en de trendcijfers. De komende weken gaan wij hier hard mee aan de gang. Zodra alles gecorrigeerd is, volgt hier een update van dit bericht. 

 • -

  Stijging in regionale vaccinatiegraad, stijging niet in alle gemeenten

  De vaccinatiegraad in Hollands Midden is voor het eerst sinds vijf jaar gestegen. Deze stijging is ook landelijk te zien. We volgen daarmee de landelijke stijging. Bijna alle vaccinaties zijn vóór de coronacrisis uitgevoerd. Daardoor zijn eventuele invloeden, als gevolg van de lockdown, niet in deze cijfers te zien.

 • -

  Alcoholgebruik en roken onder VO-leerlingen gedaald

  Het percentage leerlingen (13 t/m 16 jaar) in Hollands Midden dat alcohol drinkt, is sterk gedaald sinds de vorige grootschalige meting in 2013. Het percentage leerlingen dat aangeeft in de laatste vier weken alcohol te hebben gedronken is gedaald van een derde naar een kwart. Ook roken minder leerlingen dan zes jaar geleden.

 • -

  Inzicht in actuele cijfers corona

  We publiceren dagelijks de cijfers over corona op ons dashboard. De cijfers op het dashboard geven inzicht in de verspreiding van het virus en het effect daarvan op ziekenhuisopnames en overlijdens in de regio Hollands Midden. De cijfers zijn ook per gemeente beschikbaar en kunnen onderling met elkaar vergeleken worden.

 • -

  GGD’ers en ambtenaren leren met en van elkaar

  Op de website zijn steeds meer cijfers te vinden, voorzien van een duiding. Dit dashboard biedt gezondheidsgegevens op gemeente- en wijkniveau. Cijfers worden in het dashboard uitgelegd en er worden beleidsmogelijkheden genoemd. Sinds de start wordt bijna elke week informatie toegevoegd. Daarmee is het nu een veel gebruikte manier geworden om data gestuurd mee te kunnen werken. Maar waar vind je wat?

 • -

  Samen aan de slag na het inspiratiecongres Positieve Gezondheid

  Op 13 november 2019 hebben 170 aanwezigen zich door sprekers laten inspireren over Positieve Gezondheid. Tijdens de pauzes kon iedereen een kijkje nemen in het dashboard. De onderzoekers van de GGD toonden de tegels met wijk-, gemeente en regionale gegevens over de dimensies van Positieve Gezondheid.

 • -

  Hoe sociaal is de omgeving van ouderen

  In Hollands Midden is 47% van de 65-plussers sociaal eenzaam en is 4,3% het afgelopen jaar mishandeld door iemand uit hun omgeving. Deze percentages liggen onder landelijke gemiddeldes (48% en 5,4%). Een van de vijf heeft geen wekelijkse activiteit. Ouderen geven de sociale cohesie in hun buurt een 6,6.