Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

Vragenlijst monitor jeugd 2021

Vragenlijst die gebruikt is voor het uitvragen van de gezondheid en leefgewoonten van leerlingen in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs op scholen in de regio Hollands Midden.

/ documenten / 1030 kB

Kerncijfers volwassenen- en ouderenpeiling 2020

De resultaten van de volwassenen- en ouderenmonitor voor Hollands Midden en Nederland zijn uitgewerkt in een kerncijfertabel. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten en waar mogelijk een vergelijking van de regio met landelijke cijfers. De gebruikte definities staan in de bijlage. 

/ documenten / 648434 kB

Het effect van een NIX18 afspraak op het alcohol gebruik van jongeren

Wat is het effect van de aanwezigheid van een NIX18 afspraak op de alcohol consumptie van jongeren? Dit is de vraag die Britt Hertsenberg heeft beantwoord in haar stage-opdracht met behulp van de data van de monitor Jeugd. Ze heeft gekeken naar het drinkgedrag bij de aan- of afwezigheid van deze afspraak met de ouders waarbij ze verschillende achtergrondkenmerken van de jongeren heeft meegenomen: geslacht schoolniveau, etniciteit en SES.

/ documenten / 182873 kB

Vragenlijst gezondheidsmeter 18-64 jarigen 2020

Vragenlijst voor volwassenen van 18 t/m 64 jaar die in de regio Hollands Midden wonen en geselecteerd zijn uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeenten. De vragenlijst heeft onder andere vragen over gezondheid, leefstijl, en woonomgeving.

/ documenten / 649 kB

Vragenlijst gezondheidsmeter 65+ 2020

Vragenlijst voor volwassenen van 65 jaar en ouder die on de regio Hollands Midden wonen en geselecteerd zijn uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeenten. De vragenlijst heeft onder andere vragen over gezondheid, leefstijl, zorg en woonomgeving.

/ documenten / 702 kB

Een passend onderdak Zwerfjongeren Holland Rijnland 2020

Onderzoek naar de woon- en ondersteuningsbehoeften van zwerfjongeren in Holland Rijnland

/ documenten / 2329 kB

Tweede JGZ Monitoringsrapportage

Aan de hand van het concept Positieve Gezondheid zijn indicatoren opgesteld binnen de zes domeinen. Naast de cijfers per indicator en een trend over twee jaar zijn sturingsmogelijkheden voor gemeenten en best practices opgenomen in het rapport.

/ documenten / 1060 kB

Vragenlijst monitor Jeugd 2019

Vragenlijst die gebruikt is voor het uitvragen van de gezondheid en leefgewoonten van leerlingen in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs op scholen in de regio Hollands Midden

/ documenten / 755 kB

Definities gezondheidspeiling volwassenen en ouderen 2016

De gebruikte definities die in de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen in 2016 zijn gebruikt voor de getoonde cijfers staan per thema in dit document.

/ documenten / 617 kB

Extra informatie functiebeperkingen

Extra informatie over de risicogroepen voor functiebeperkingen onder volwassenen en ouderen.

/ documenten / 123 kB

Informatie jongvolwassenen 2016

Een beschrijving van de gezondheid en leefgewoonten van 19 t/m 24 jarigen in Hollands Midden (2016)

/ documenten / 469 kB

Vragenlijst volwassenenpeiling 2016

Vragenlijst die gebruikt is voor het uitvragen van de gezondheid en leefgewoonten van 19 t/m 64 jarigen in de regio Hollands Midden

/ documenten / 1023 kB

Vragenlijst 65-plussers 2016

Vragenlijst die gebruikt is voor het uitvragen van de gezondheid en leefgewoonten van 65-plussers in de regio Hollands Midden

/ documenten / 962 kB

Monitor Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2014-2015

Monitor Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2014-2015

/ documenten / 3387 kB

Monitor Maatschappelijke Zorg Midden-Holland 2012-2013

Monitor Maatschappelijke Zorg Midden-Holland 2012-2013

/ documenten / 1083 kB