Een ogenblik geduld a.u.b.

Gebiedsprofielen GGD Hollands Midden

Het Gebiedsprofiel geeft in één oogopslag een beeld van de gezondheid in een subregio, gemeente of wijk. Een gebied wordt vergeleken met het gemiddelde van de regio Hollands Midden (kies hiervoor 'Gebied'). Je kunt ook kiezen om verschillende meetjaren met elkaar te vergelijken (kies hiervoor 'Ontwikkeling'). Door op een vlak in het gebiedsprofiel te klikken, krijg je meer inzicht in de onderliggende waarden per (sub)thema.


De thema's in de gebiedsprofielen zijn gebaseerd op het RIVM-model voor Integraal werken uit de Toolkit Preventie in de wijk. De cijfers zijn afkomstig van de GGD Gezondheidsmonitors en andere bronnen, zoals het CBS, Vektis en RIVM. Onderaan de pagina vind je meer informatie over de wijze waarop de cijfers zijn berekend.

Kies een doelgroep

Kies een vergelijking

Kies een gebiedsniveau

Kies een gemeente

Tabellenboek
Onderstaande grafiek is een visuele weergave van de indicatoren, klik hier om rechtstreeks naar de indicatoren te gaan.

Gekozen regio vergeleken met Hollands Midden

Score per onderdeel

Klik op een onderdeel in het gebiedsprofiel om meer informatie te bekijken. Vanuit de tabel kun je verder klikken naar cijfers op het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl

Demografie

Leeswijzer

Het gebiedsprofiel is opgedeeld in hoofdthema's (binnenste ring), subthema's (middelste ring) en bijbehorende onderwerpen (buitenste ring).

Bij de vergelijking van een gebied met de regio Hollands Midden wordt gebruik gemaakt van Z-scores. Z-scores geven op een gestandaardiseerde manier aan hoe groot het verschil is met het gemiddelde in de regio. Hoe groter de Z-score hoe groter het verschil. Een negatieve Z-score (rood) duidt op een ongunstig resultaat, een positieve Z-score (groen) op een gunstig resultaat.


Interpretatie cijfers

Als de score van een onderwerp vergelijkbaar of (veel) beter is dan de regio Hollands Midden (de gele en groene kleuren) wil dat niet zeggen dat er niets aan de hand is. Neem bijvoorbeeld overgewicht: als het gemiddelde in Hollands Midden 50% is en in een gemeente 48% dan wijkt dit niet veel af, maar het percentage overgewicht is nog steeds hoog. Het gebiedsprofiel is bedoeld als signaleringsinstrument en voor een eerste beeld. Maar verdieping en het gesprek over de cijfers zijn belangrijk voor duiding en beleidskeuzes.

Methode

De Z-scores op de indicatoren in de buitenste ring zijn per subthema opgeteld tot een gemiddelde Z-score, waarbij elke indicator even zwaar meeweegt. De Z-scores op de subthema's zijn vervolgens ook weer opgeteld en zo ontstaat een gemiddelde Z-score per hoofdthema. Deze scores per hoofdthema representeren de brede gezondheid van een gebied ten opzichte van het gemiddelde in de regio Hollands Midden. Aan de hand van de kleuren per (sub)thema kan worden afgelezen tussen welke waarden de Z-score valt.


Ontbrekende data

Soms missen er cijfers van een gebied vanwege een te klein aantal respondenten of aanpassingen in de gemeente/wijkindelingen. Ook is niet elk onderdeel ieder jaar nagevraagd. Dit onderdeel is dan grijs gekleurd.

Klassengrenzen (Z-scores)

Kleur Interpretatie Z-score
Rood Slechter dan de regio HM minder dan -1,5
Oranje Iets slechter dan de regio HM tussen -1,5 en -1,5
Geel Vergelijkbaar met de regio HM tussen -0,5 en 0,5
Groen Iets beter dan de regio HM tussen 0,5 en 1,5
Donkergroen Beter dan de regio HM meer dan 1,5

Leeswijzer

Het ontwikkelingsprofiel is opgedeeld in hoofdthema's (binnenste ring), subthema's (middelste ring) en bijbehorende onderwerpen (buitenste ring).

De groeipercentages geven het verschil aan tussen de meeste recente cijfers vergeleken met 2020 of 2016. Hoe groter het verschil tussen de jaren, hoe hoger het groeipercentage (ten opzichte van 2020 of 2016). Wanneer in 2016 25% rookte en in 2022 nog 20%, dan is het 5% gedaald. Dat is een groeipercentage van -20% ten opzichte van 2016. Een rood groeipercentage betekent een ongunstig verschil; het gaat slechter. Een groen groeipercentage betekent een gunstig verschil; het gaat beter.


Interpretatie cijfers

Als de score van een onderwerp vergelijkbaar of (veel) beter is dan de jaren ervoor (de gele en groene kleuren) wil dat niet zeggen dat er niets aan de hand is. Neem bijvoorbeeld overgewicht: als het gemiddelde gedaald is van 50% in 2016 naar 48% in 2022 dan wijkt dit niet veel af, maar het percentage overgewicht is nog steeds hoog. Het gebiedsprofiel is bedoeld als signaleringsinstrument en voor een eerste beeld. Maar verdieping en het gesprek over de cijfers zijn belangrijk voor duiding en beleidskeuzes.

Methode

Het groeipercentage van de subthema's is een gemiddelde score van de indicatoren in de buitenste ring, waarbij elke indicator even zwaar meeweegt. Het groeipercentage van de hoofdthema's is het gemiddelde percentage van de subthema's. Deze scores per hoofdthema representeren de brede groei in gezondheid van een gebied ten opzichte van het jaar 2020 of 2016 van hetzelfde gebied.


Ontbrekende data

Soms missen er cijfers van een gebied vanwege een te klein aantal respondenten of aanpassingen in de gemeente/wijkindelingen. Ook is niet elk onderdeel ieder jaar nagevraagd. Dit onderdeel is dan grijs gekleurd.

Klassengrenzen (Groeipercentages)

Kleur Interpretatie Groeipercentage
Rood Veel slechter dan voorgaande periode meer dan -40%
Oranje Slechter dan voorgaande periode tussen -20% en -40%
Geel Vergelijkbaar met voorgaande periode tussen -20% en 20%
Groen Beter dan voorgaande periode tussen 20% en 40%
Donkergroen Veel beter dan voorgaande periode meer dan 40%

Dit project werd mogelijk gemaakt door:

Logo ZonMw