Een ogenblik geduld a.u.b.

Aantal jongeren met jeugdhulp neemt toe

author: Irma Paijmans

In Hollands Midden ontvangt bijna 11% van de jongeren tot 23 jaar jeugdhulp. Jeugdhulp wordt gegeven aan jongeren/ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedingsproblemen.

Stijging

Sinds 2015 stijgt het percentage jongeren in de regio dat jeugdhulp ontvangt: van 9% in 2015 naar 11% in 2018. Ook landelijk is sprake van een dergelijke stijging. Voor Hollands Midden betekent dit dat ongeveer 22.350 jongeren in 2018 jeugdhulp hebben ontvangen.

 

Ontwikkelingen

De verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp is per 2015 overgegaan van de Rijksoverheid naar gemeenten. Recent heeft driekwart van de gemeenten aangegeven dat ze te weinig financiële middelen hebben om de jeugdhulp goed te kunnen regelen. Dit komt mede door bezuinigingen in combinatie met een toenemende vraag. Hierop heeft de Rijksoverheid aangegeven extra middelen beschikbaar te stellen, dit jaar nog 420 miljoen.

 

Cijfers per gemeente

De CBS-cijfers over jeugdhulp per gemeente zijn te vinden door hier te klikken. Bijvoorbeeld de meest recente aantallen per soort jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en de percentages ten opzichte van Hollands Midden. Maar ook het percentage van de hulp dat door een wijkteam wordt gegeven ten opzichte van door een andere instantie.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers: onderzoek@ggdhm.nl