Een ogenblik geduld a.u.b.

Cijfers Monitor Jeugd herzien; slechts kleine wijzigingen

author: Irma Paijmans

De controle en correctie van alle cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd is afgerond. Dit was nodig omdat het RIVM een fout had ontdekt in de door hen aangemaakte weegfactoren, waardoor de percentages niet helemaal representatief waren voor de leerlingen in de gemeenten en Hollands Midden.

In de meeste gevallen zijn er per gemeente geen veranderingen in de percentages, bij enkele gemeenten zijn er kleine verschuivingen van 0,1% tot maximaal 1% in de kerncijfers. Het merendeel hiervan valt weg in de afronding. Alleen bij het item ‘mag volgens afspraak ouders niet drinken’ is bij vrijwel alle gemeenten een wijziging doorgevoerd van 1-3%.

 

Voor de cijfers van heel Hollands Midden en Nederland zijn er wat meer gevolgen. Bij de volgende items is er voor heel Hollands Midden een wijziging van 1%: bevolkingsgroep, gezinssamenstelling en welvaartsscore, risico op emotionele en gedragsproblemen, scheiding meegemaakt, wekelijks sporten, alcohol drinken, roken, e-sigaret, ziekteverzuim en geen lid van vereniging of organisatie. Voor pesten via internet is het verschil 2% en voor vorm onderwijs 3%. Bij de vergelijking van de gemeentecijfers met heel Hollands Midden is de significantie hierdoor af en toe net anders geworden. Dit komt in vrijwel elke gemeente voor bij enkele items (maximaal 5). Bij de cijfers voor heel Nederland zijn er bij meer items wijzigingen te zien van 1% of 2%. 

 

Bij de trendcijfers zijn vrijwel geen veranderingen ten opzichte van de eerdere versie. Enige opmerkelijke wijziging is dat het percentage leerlingen dat ooit alcohol heeft gedronken in 2019 nu significant hoger is dan in 2013. Het percentage dat recent alcohol heeft gedronken is nog steeds lager dan in 2013. 

 

Alle informatie op het dashboard is bijgewerkt. De gecorrigeerde PDF’s van de kerncijfers en trends per gemeente en Hollands Midden zijn hier te vinden.