Een ogenblik geduld a.u.b.

Draagvlak voor langer aanhouden basismaatregelen gestegen

author: Irma Paijmans

Na een afname in het draagvlak voor de meeste maatregelen tijdens de vorige meting, is het draagvlak onder deelnemers deze ronde gelijk gebleven of zelfs weer gestegen. Dit is met name het geval voor het draagvlak voor maatregelen wanneer deze nog een half jaar blijven duren. De sterkste stijging is te zien in het draagvlak voor het vermijden van drukte, 1,5 meter afstand houden, thuiswerken en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Her draagvlak voor de verplicht quarantaine na bezoek aan een zeer hoog risicogebied is als enige gedaald. Deze resultaten komen uit de 14e meting van het gedragsonderzoek corona dat begin augustus is gehouden.
 

In deze meting is voor het eerst aan de deelnemers gevraagd of zij hun huis voldoende luchten: vrijwel iedereen heeft een raam open of ventileert het huis als ze thuis zijn en vier van de vijf deelnemers heeft een raam/ventilatie open tijdens bezoek.

Deelnemers houden zich weer vaker aan de regels om ouderen en kwetsbaren niet te bezoeken, maar het houden aan de 1,5 meter afstand wordt steeds moeilijker vol te houden bij feestjes en in de horeca. Tot slot neemt het thuiswerken verder af, begin januari werkte 69% van de mensen bijna volledig thuis, begin augustus is dit 46%.

Na de recente opleving van het virus, rapporteren de deelnemers meer dreiging van het virus. Daarbij geeft drie kwart van de deelnemers aan dat zij zich zorgen maken over nieuwe varianten van het coronavirus.

Het welzijn van de deelnemers is sinds de vorige ronde weinig veranderd. De psychische gezondheid, eenzaamheid en het mentaal welbevinden die de deelnemers rapporteerden zijn vrijwel gelijk aan de vorige meetronde. Wel zijn de deelnemers steeds meer tevreden over hun sociale contacten.

Het percentage deelnemers dat zich de afgelopen 6 weken heeft laten testen bij de GGD of een commercieel testbedrijf bij klachten zonder onderliggende aandoening is vergelijkbaar met de vorige meting: 31%. 22% van alle deelnemers heeft in de afgelopen 6 weken een zelftest gedaan. Dit is hoger dan in juni. Deelnemers deden een zelftest om meer zekerheid te krijgen dat ze het coronavirus niet hadden of anderen niet konden besmetten bij bezoek op school of op werk, of vanwege corona gerelateerde klachten. Bij klachten is het dringende advies nog steeds om je te laten testen bij de GGD.

Veel kinderen van de deelnemers in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar hebben inmiddels al een vaccinatie gehad: twee derde van de kinderen van 12 t/m 15 jaar en vier van de vijf kinderen van 16 of 17 jaar. Als het mogelijk is om jongere kinderen te vaccineren zou ruim de helft van de deelnemers dit waarschijnlijk doen.

De vragenlijst is ingevuld in de periode 28 juli t/m 1 augustus. Sinds de vorige ronde half juni zijn een aantal versoepelingen weer teruggedraaid (o.a. evenementen, opening discotheken en nachtclubs, thuiswerken).

 

Voor vragen kunt u mailen met de onderzoekers: onderzoek@ggdhm.nl