Een ogenblik geduld a.u.b.

Gedragsonderzoek Corona: bereidheid vaccineren neemt toe

author: Irma Paijmans

Begin januari geeft 82% van de deelnemers aan dat zij van plan zijn zich te laten vaccineren wanneer dit mogelijk is. Dit percentage is sterk gestegen sinds half november, toen was het 59%.  Ook het aantal mensen dat zich met (nieuwe) klachten heeft laat testen blijft stijgen van 43% begin oktober tot 68% begin januari. Ook wordt er weer iets vaker binnen twee dagen na het verschijnen van de klachten getest. Sinds 1 december mogen mensen die vanwege contact met een besmet persoon in quarantaine zijn, zich zonder klachten op de 5e dag laten testen. Dit zien we terug in een stijging van het percentage dat zonder klachten een test laat doen.

Dit zijn enkele resultaten voor de regio Hollands Midden, uit het landelijk Gedragsonderzoek van het RIVM. Ruim 3.340 inwoners van de regio hebben de vragenlijst ingevuld, de resultaten zijn hier te vinden.

 

De leefregels blijven een punt van aandacht. Hoewel vergeleken met november iets minder mensen aangeven naar buiten te zijn geweest terwijl ze klachten hadden, is zo’n twee derde toch naar buiten gegaan om een andere reden dan een test. Meestal voor een frisse neus halen of boodschappen doen. Ook heeft een op de drie bezoek ontvangen.

 

Maatregelen die de sociale contacten beperken, kunnen op het minste draagvlak rekenen. Zoals het maximum aan bezoekers thuis of het sporten met maximaal twee personen. Toch geeft nog steeds 65% tot 75% aan hier achter te staan. Mensen houden zich ook iets minder goed aan de maatregel dat ze niet te vaak bezoek mogen ontvangen. En afstand houden bij bezoek ontvangen is ook lastiger dan in andere situaties.

 

De negatieve effecten van de coronacrisis op het welzijn en de leefstijl nemen sinds de zomer weer toe. Zo stijgt het percentage mensen dat zich eenzaam voelt. En sinds begin oktober is de groep mensen die aangeeft minder te bewegen dan voor de coronacrisis weer gestegen (van 26% begin oktober, 39% half november tot 43% begin januari). Van de rokers is 30% meer gaan roken tijdens de coronacrisis, dit percentage verandert nauwelijks.

 

Het thuis werken is sinds oktober toegenomen. Werkte in oktober 55% van de mensen meer dan 80% van hun werkuren thuis, begin januari is dit gestegen naar 69% van de mensen.

 

De vragenlijst is ingevuld in de periode 30 dec tot 3 januari. Deze periode valt ongeveer twee weken na het ingaan van een strengere lockdown vanaf 18 december.

 

Voor vragen kunt u mailen met de onderzoekers: onderzoek@ggdhm.nl