Een ogenblik geduld a.u.b.

Hoe sociaal is de omgeving van ouderen

author: Irma Paijmans

In Hollands Midden is 47% van de 65-plussers sociaal eenzaam en is 4,3% het afgelopen jaar mishandeld door iemand uit hun omgeving. Deze percentages liggen onder landelijke gemiddeldes (48% en 5,4%). Een van de vijf heeft geen wekelijkse activiteit. Ouderen geven de sociale cohesie in hun buurt een 6,6.

 

Ouderen wonen langer thuis

Het CBS geeft aan dat het aantal eenpersoonshuishoudens in de toekomst flink gaat toenemen, mede doordat ouderen langer thuis blijven wonen. Ook in onze regio neemt het aantal alleenstaande ouderen de komende tijd toe. Met deze ontwikkeling in het vooruitzicht is het belangrijk dat gemeenten anticiperen op het behouden en stimuleren van een veilige en prettige sociale omgeving voor ouderen. Movisie heeft verschillende notities die gemeenten hierbij kunnen helpen.

 

Sociaal eenzaam

In Hollands Midden zijn mannen vaker sociaal eenzaam dan vrouwen. Iemand voelt zich sociaal eenzaam wanneer hij of zij persoonlijke relaties mist of wanneer de kwaliteit van die relaties minder is dan wenselijk. Meer dan de helft (54%) van de alleenstaande ouderen is sociaal eenzaam. Dat geld een rol speelt, blijkt wel uit het feit dat van ouderen die aangeven niet rond te kunnen komen 60% sociaal eenzaam is.

 

Ouderenmishandeling

Niet alle ouderen wonen in een veilige omgeving: 4,3% wordt jaarlijks mishandeld. Het komt relatief weinig voor bij alleenstaanden of bij twee partners, maar vaker bij ouderen in een andere woonvorm. Het overkomt ouderen eerder wanneer zij gescheiden zijn (7%) en wanneer zij moeite hebben om rond te komen (7,8%). Meer informatie over ouderenmishandeling kunt u hier vinden.

 

Wekelijkse activiteit

Het hebben van wekelijkse activiteiten neemt af als de leeftijd van ouderen toeneemt. Meer dan een kwart (27%) van de 85-plussers heeft géén wekelijkse activiteiten meer. Onder wekelijkse activiteiten verstaan we bijvoorbeeld op bezoek gaan of bezoek ontvangen, uitoefenen van een hobby. Mannen (22%) hebben vaker geen wekelijkse activiteit dan vrouwen. Andere groepen zijn: ouderen met alleen lager onderwijs (26%), ouderen die moeite hebben om rond te komen (25%), ouderen met een westerse (26%) en niet-westerse (29%) achtergrond.

 

Sociale cohesie

Ouderen zijn redelijk tevreden over de sociale cohesie in hun buurt, zij geven het een gemiddeld cijfer van 6,6 op een schaal van 1-10. Ouderen die moeilijk kunnen rondkomen geven een lager cijfer (5,9). Dat geldt ook voor gescheiden ouderen (6,0), ouderen die nooit gehuwd geweest zijn (6,2) en ouderen met een lagere opleiding (6,3).

 

Benieuwd naar de situatie van de ouderen in uw gemeente? Klik hier voor de cijfers.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers: onderzoek@ggdhm.nl