Een ogenblik geduld a.u.b.

Hogere inschatting kans om besmet te worden met corona, maar wordt minder erg gevonden

author: Irma Paijmans

Deelnemers schatten de kans om zelf besmet te raken weer hoger in (nu vindt 33% dit wel waarschijnlijk, in november was dit 20%). Daartegenover staat dat mensen het iets minder erg lijken te vinden, ook maken ze zich iets minder zorgen nieuwe varianten van het coronavirus (nu 57%, was 72% in november). Op dit moment geeft één op de zes deelnemers aan zelf besmet te zijn geweest. Voor 7% gebeurde dit in de laatste zes weken. Van hen geeft een kwart aan dat de informatie over de isolatie-maatregelen, onduidelijk was. Van de deelnemers die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, geeft 29% aan dat de informatie over de quarantaine maatregelen niet duidelijk was. Deze resultaten komen uit het gedragsonderzoek corona dat in januari is gehouden.

Sinds november is het percentage deelnemers dat zich heeft laten testen vanwege klachten iets gestegen (van 70% naar 73%). Met name meer mensen hebben alleen een zelftest gedaan (nu 42%). Zelftesten worden sneller ingezet dan een PCR-test; 61% gebruikte de zelftest binnen 24 uur, voor de PCR-test was dit 42%. Verder houden de deelnemers zich vergeleken met november beter aan de leefregels in het geval van klachten; minder deelnemers gingen nog naar buiten (65% in november, 40% in januari) en 18% ontving nog bezoek.

 

Het draagvlak voor de basismaatregelen op het gebied van hygiëne blijft groot. Dit is echter gedaald voor thuiswerken (van 72% naar 59%), max 4 bezoekers thuis (van 68% naar 54%) en voor thuis blijven bij klachten (van 78% naar 68%). Deelnemers werken sinds november ook iets minder vaak thuis. Over het algemeen worden de gedragsregels nog steeds goed opgevolgd. In januari bezoeken minder mensen nog ouderen en kwetsbaren dan in november, maar dragen minder mensen nog een mondkapje in een publieke binnenruimte. In januari geeft ruim 80% aan nog steeds minder vaak vrienden/familie te zien dan voor corona en vragen deelnemers weer vaker aan huisgenoten om voorzichtig te doen (43%). Deze percentages zijn hoger dan oktober 2021 het geval was.

 

Van de deelnemers heeft 84% een boostervaccinatie gehaald, voornamelijk om zichzelf en anderen te beschermen en om bij te kunnen dragen aan de bestrijding van het coronavirus. De belangrijkste redenen om geen booster te halen zijn dat deelnemers dit geen oplossing vinden of dat ze zich te veel onder druk gezet voelen door de overheid. Ruim de helft van ouders (53%) laat hun kind (5 t/m 11 jaar) niet vaccineren. De meest genoemde argumenten zijn dat hun kind niet erg ziek wordt van corona, dat ze zorgen hebben over de lange termijneffecten of dat ze het niet redelijk vinden dat kinderen hiervoor gevaccineerd worden.

 

Hoewel het mentale welzijn van de deelnemers er beter uitziet dan in november, geven wel weer meer deelnemers aan ernstig eenzaam te zijn (nu 17%). Deelnemers geven ook vaker aan dat ze het missen om mensen in echt te kunnen ontmoeten. De ongunstige trend op het gebied van bewegen, die sinds september zichtbaar is, zet ook in januari door. Tot slot raken de deelnemers steeds meer corona-moe, ze hebben steeds minder motivatie om tegen de crisis te ‘vechten’.

 

De vragenlijst is afgenomen tussen 19-23 januari 2022. Een periode met hoge besmettingscijfers, de opkomst van de omikron-variant en sinds 18 december een lockdown. Na 14 januari kwamen de eerste versoepelingen, maar bleef de horeca en cultuur nog dicht. Na 25 januari gingen deze sectoren weer voor een deel open.

 

Voor vragen kunt u mailen met de onderzoekers: onderzoek@ggdhm.nl