Een ogenblik geduld a.u.b.

Inzicht in actuele cijfers corona

author: Irma Paijmans

We publiceren dagelijks de cijfers over corona op ons dashboard. De cijfers op het dashboard geven inzicht in de verspreiding van het virus en het effect daarvan op ziekenhuisopnames en overlijdens in de regio Hollands Midden. De cijfers zijn ook per gemeente beschikbaar en kunnen onderling met elkaar vergeleken worden.

Het dashboard geeft inzicht in de vraag: zijn we in staat om met elkaar het virus onder controle te houden? Waar moeten we extra voorzichtig zijn of extra maatregelen nemen? In het dashboard lichten we de cijfers toe.

 

We vullen het dashboard aan met andere relevante cijfers rondom corona. Zo zijn er bijvoorbeeld ook het aantal vragen van inwoners die het callcenter van de GGD bellen terug te vinden.

 

Ook zijn de resultaten van het gedragsonderzoek door het RIVM en de GGD’en terug te vinden. Dit geeft inzicht in het draagvlak van de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de  daadwerkelijke naleving daarvan. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de impact van de maatregelen op het welzijn en de leefgewoonten van de inwoners van de regio Hollands Midden.

 

Het dashboard wordt elke dag voor 18 uur geactualiseerd.