Een ogenblik geduld a.u.b.

Maatregelen die sociale contacten beperken gaan steeds meer knellen

author: Irma Paijmans

Het draagvlak voor de maatregelen die de sociale contacten beperken vanwege de kans op een coronabesmetting (max. aantal bezoekers thuis, groepsgrootte buiten) lijkt steeds kleiner te worden. Ook hebben de deelnemers steeds meer moeite zich aan deze maatregelen te houden. Een kwart van de deelnemers verwacht ook dat ze, nadat ze gevaccineerd zijn, minder afstand gaan houden en meer sociale contacten zoeken dan volgens de maatregelen is geadviseerd. Er is wel een groot draagvlak (gemiddeld 70%) voor het openstellen van evenementen, culturele instellingen en het onderwijs voor mensen met een vaccinatiebewijs of een negatief testresultaat. Ten opzichte van februari is het percentage dat meer dan 80% van hun werkuren thuis werkt, verder afgenomen (van 69% naar 58%). Deze resultaten komen uit de 11e meting van het gedragsonderzoek corona die eind maart is gehouden. 

De bereidheid om zich te laten testen bij (nieuwe) klachten is weer gestegen, naar 62% (in februari was dit nog 50%). Ook laten steeds meer mensen zich testen als zij te horen hebben gekregen dat ze in de nabijheid van een positief getest persoon zijn geweest, twee derde van hen heeft zich laten testen. Daar tegenover staat dat mensen zich minder aan de leefregels zijn gaan houden als ze klachten hebben. Eind maart geeft 71% van de deelnemers aan dat ze ondanks klachten naar buiten zijn geweest en 34% heeft thuis bezoek ontvangen (was in februari 66% en 29%).

 

Eind maart geeft 88% van de deelnemers aan dat zij van plan zijn zich te laten vaccineren wanneer dit mogelijk is. Dit percentage blijft licht stijgen. Van de mensen die een uitnodiging voor vaccinatie hebben ontvangen, heeft 57% inmiddels een eerste prik gehad en 38% heeft hiervoor een afspraak staan. De deelnemers hebben het meest vertrouwen in de veiligheid van het Pfizer-vaccin, de angst voor bijwerkingen is het grootst voor het vaccin van AstraZeneca (een derde is hier bang voor).

 

De negatieve effecten van de coronacrisis op het welzijn en de leefstijl lijken wat te stabiliseren. Zo is het percentage mensen dat zich ernstig eenzaam voelt sinds november 2020 niet verder gestegen (in maart 17%) en het percentage mensen met een minder goede psychische gezondheid is licht gedaald (van 8% naar 6%). Wel geeft de helft van de deelnemers aan nu meer nek- rug- en schouderklachten te hebben dan voor de coronacrisis. Ook de percentages mensen die minder zijn gaan bewegen (42%) of meer alcohol zijn gaan drinken (12%), zijn niet verder gestegen. Wel geldt dat een op de vijf deelnemers in de voorgaande week geen enkele dag minstens 30 minuten matig intensief heeft bewogen. Het percentage rokers dat meer is gaan roken is lang stabiel geweest (rond de 30%), maar ligt in maart hoger (38%).

 

De vragenlijst is ingevuld in de periode 24 tot 28 maart. Op 8 en 23 maart is op persconferenties aangekondigd dat de genomen maatregelen van kracht blijven. Na 23 maart mogen jonge volwassenen onder 27 jaar weer samen buiten sporten en kan er gewinkeld worden op afspraak. De problemen rondom het vaccin van AstraZeneca zijn na 24 maart ontstaan.

 

Voor vragen kunt u mailen met de onderzoekers: onderzoek@ggdhm.nl