Een ogenblik geduld a.u.b.

Middelbare scholieren in Hollands Midden minder gelukkig dan vóór de coronacrisis

author: Irma Paijmans

Uit onderzoek onder tweede- en vierdeklassers blijkt dat middelbare scholieren zich in 2021 minder gelukkig voelden dan vóór de coronacrisis in 2019.

Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote invloed hebben op het welzijn van jongeren. Van de leerlingen maakte 70% tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee. 17% van de leerlingen gaf aan hier nog last van te hebben.

Dit blijkt uit de landelijke Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 onder scholieren van klas 2 en klas 4 waaraan de GGD Hollands Midden heeft meegedaan in het najaar van 2021. Ruim 9.500 scholieren uit de regio hebben de vragenlijst ingevuld.

Geluk

In 2019 gaf 85% van de leerlingen aan (zeer) gelukkig te zijn. Dit is in het najaar van 2021 gedaald naar 77%.  Meer jongens voelen zich gelukkig in vergelijking met meisjes en meer tweedeklassers vergeleken met vierdeklassers.  

 

Gebeurtenissen tijdens coronaperiode

Gebeurtenissen, meegemaakt tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting, ziekenhuisopname en ziekte of overlijden van een naaste (al dan niet door corona), hebben grote invloed op een deel van de tweede- en vierdeklassers. Zeven van de tien leerlingen maakten tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee. Zo zat ruim de helft op enig moment in quarantaine.  Een zesde gaf aan nog last te hebben van deze gebeurtenis.

Een derde had extra steun of hulp nodig tijdens de coronaperiode, vooral begeleiding bij schoolwerk en hulp omdat hij/zij niet lekker in zijn/haar vel zat.  

 

Voor de meesten is de impact van de gebeurtenissen beperkt. Een klein deel van de leerlingen (5%) heeft echter een verhoogde kans op ernstige psychosociale klachten. Dat blijkt uit de resultaten van het deel van de vragenlijst dat posttraumatische stressklachten meet. Deze leerlingen hadden meer problemen en vaker extra steun of hulp nodig.  

 

Suïcidegedachten

Een vijfde van de leerlingen in klas 2 en 4 heeft het afgelopen jaar suïcidegedachten gehad, waarvan een tiende regelmatig. Bijna 5% heeft heel vaak suïcidegedachten en/of een poging gedaan. Deze cijfers zijn gestegen ten opzichte van de vorige meting in 2019.

 

Veerkracht en vertrouwen

Om veerkracht te meten is onder andere gevraagd of jongeren na een moeilijke periode weer snel herstellen. Dit geldt voor twee derde van de jongeren. Ruim driekwart van de jongeren heeft vertrouwen in de toekomst.

 

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021   

In het najaar van 2021 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een extra onderzoek uitgevoerd in het kader van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4.

Ten tijde van het onderzoek waren de scholen open, maar golden er nog steeds verschillende coronamaatregelen, zoals thuisblijven bij klachten, mondkapjes, afstand houden, quarantainemaatregelen bij directe besmetting of bij besmetting van familieleden en deels digitale lessen. De vragenlijst is afgestemd op de coronaperiode.

 

Meer informatie?

Voor vragen kunt u mailen met de onderzoekers: onderzoek@ggdhm.nl.

 

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.