Een ogenblik geduld a.u.b.

Ruim een derde ervaart negatieve impact coronacrisis, een op de vijf ervaart positieve gevolgen

author: Irma Paijmans

Iets meer dan een derde van de deelnemers geeft aan dat de pandemie een negatief effect heeft gehad op hun leven in het algemeen. Negatieve effecten die nu nog het meest worden ervaren zijn veel thuis moeten blijven, beperkt zijn in vrijheid/spontaniteit, minder contacten met anderen, minder eropuit gaan en een verminderde mentale gezondheid. Aan de andere kant geeft een op de vijf deelnemers aan dat de pandemie een positief effect heeft gehad op hun leven. Meest genoemd zijn meer waardering voor wat ze hebben, meer digitale mogelijkheden, meer thuis werken, een gezondere leefstijl en meer tijd voor zichzelf.

De mentale gezondheid van de deelnemers is ten opzichte van maart verbeterd. Er wordt minder eenzaamheid en minder stress en angst ervaren. Alleen slaapproblemen worden nu weer iets meer genoemd. Mensen ervaren ook weer meer positieve contacten. De leefstijl met betrekking tot bewegen is vergelijkbaar met hoe het in maart was.

 

Vergeleken met maart hebben minder mensen zich laten testen bij klachten. In maart gaf 23% aan geen test te hebben gedaan, in juni is dit 44%. Belangrijkste redenen om niet te testen zijn dat er milde klachten waren, dat ze deze klachten altijd hebben in deze tijd en dat ze de kans op besmetting als heel klein inschatten. De helft van de deelnemers met klachten is naar buiten geweest voor iets anders dan een test. Dat is vergelijkbaar met maart. Wel hebben mensen meer toen bezoek ontvangen (in juni 36%, in maart 16%). 
Het draagvlak voor maatregelen als handen wassen, hoesten/niezen in de arm en ventileren blijft hoog. Het neemt wel af voor thuisblijven bij klachten. Deelnemers houden zich ook  minder aan de gedragsregels, houden minder afstand en werken weer meer buitenshuis. Wel wordt er vergeleken met maart beter in huis geventileerd.

 

Van de deelnemers die tot doelgroep behoren (60+ en/of aandoening) heeft 58% de herhaalprik gehaald en 18% geeft aan nog een afspraak te hebben of te maken. De belangrijkste redenen om dit te doen zijn dat ze zichzelf en hun omgeving willen beschermen, de bescherming in het algemeen op peil willen houden en de kans op een opleving van virus zo klein mogelijk willen houden. De belangrijkste redenen om geen herhaalprik te halen zijn dat deelnemers denken dat eerdere vaccinaties voldoende beschermen en dat ze niet bezig willen blijven met vaccineren.

 

Deelnemers schatten de kans om zelf besmet te raken in juni iets lager in dan in maart. Wel maakt twee derde zich zorgen om een nieuwe opleving van het virus. Ruim 80% vindt dat de overheid meer moet communiceren over de plannen bij een nieuwe opleving, ruim driekwart vindt dat de overheid moet bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden en dat sectoren hierover moeten kunnen meedenken. 

 

De vragenlijst is ingevuld in de periode 8-12 juni. In deze periode golden alleen nog de basisadviezen met betrekking tot hygiëne. Vanaf 10 juni verschenen de eerste berichten over toename van het aantal besmettingen en een mogelijke zomergolf. 

 

Voor vragen kunt u mailen met de onderzoekers: onderzoek@ggdhm.nl