Een ogenblik geduld a.u.b.

Testbereidheid bij klachten en na contact besmet persoon neemt af

author: Irma Paijmans

Na januari lijkt bereidheid om te testen op corona in februari te dalen. Van de mensen met nieuwe klachten heeft de helft zich laten testen, begin januari was dat nog 68%. Ook van de mensen die nauw contact hebben gehad met een besmet persoon, heeft de helft zich laten testen en ook dit percentage is gedaald. De leefregels blijven een punt van aandacht. Van de mensen die klachten hebben (gehad) is twee derde naar buiten geweest voor iets anders dan een test. Dat is vergelijkbaar met begin januari. Bijna een derde ontvangt nog bezoek, ondanks dat ze klachten hebben. Het ervaren risico op een eigen besmetting lijkt iets kleiner te zijn geworden. Deze resultaten komen uit de 10e meting van het gedragsonderzoek corona.

Half februari geeft 85% van de deelnemers aan dat zij van plan zijn zich te laten vaccineren wanneer dit mogelijk is. Dit percentage is vergelijkbaar met begin januari. Van de mensen die een uitnodiging voor vaccinatie hebben ontvangen, heeft driekwart inmiddels een eerste prik gehad. Ongeveer een kwart van de deelnemers geeft wel aan dat zij minder afstand gaan houden van bekenden als zij gevaccineerd zijn. Ook verwacht een deel dat zij weer meer mensen gaan bezoeken, zoals ouderen en kwetsbaren.

 

Maatregelen die de sociale contacten beperken, kunnen op het minste draagvlak rekenen. Zoals het maximum van 1 bezoeker thuis (54%). Het draagvlak voor de avondklok was half februari nog 71%, maar dit neemt snel af als dit nog 6 maanden zou duren. Driekwart van de mensen geeft aan dat de avondklok geen effect heeft op het aantal sociale contacten. Bijna iedereen houdt zich aan deze maatregel. Mensen hebben het meeste moeite met het naleven van maatregelen die de sociale contacten beperken, de naleving hiervan neemt ook iets af. Het thuis werken is sinds oktober toegenomen: drie kwart werkt thuis. Wel neemt het percentage van de mensen dat meer dan 80% van hun werkuren thuis werkt af, half februari is dit 64%.

 

De negatieve effecten van de coronacrisis op het welzijn en de leefstijl nemen sinds de zomer weer toe. Zo stijgt het percentage mensen dat zich ernstig eenzaam voelt en ook de groep mensen met een minder goede psychische gezondheid groeit. Mensen missen fysiek contact met familie en vrienden en zien de kwaliteit van hun sociale contacten afnemen. Ongeveer twee derde tot driekwart van de deelnemers geeft aan dat zij wel een manier kunnen vinden om goed met de coronacrisis om te kunnen gaan, voor ongeveer 8% tot 13% geldt dit echter niet.  Voor 4% geldt dat zij behoefte hebben aan zorg of ondersteuning en meer dan de helft wil meer informatie over corona (m.n. over nieuwe varianten en vaccineren).

 

Ruim 40% van de deelnemers beweegt op dit moment minder dan een jaar geleden. Van de rokers is ongeveer 30% meer gaan roken tijdens de coronacrisis, dit percentage verandert nauwelijks.

 

De vragenlijst is ingevuld in de periode 10 tot 14 februari. Deze periode valt bijna 2 maanden na het ingaan van een strenge lockdown vanaf 18 december en bijna drie weken na het ingaan van de avondklok.

 

Voor vragen kunt u mailen met de onderzoekers: onderzoek@ggdhm.nl