Een ogenblik geduld a.u.b.

Wijkcijfers voor monitor volwassenen/ouderen 2022

author: Irma Paijmans

Misschien heeft u het al gezien dat de cijfers van de Corona Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2022 ook op wijkniveau in het dashboard beschikbaar zijn. Deze staan bij de verschillende onderwerpen die zijn nagevraagd. Nu is ook een overzicht gereed met per gemeente de belangrijkste cijfers per wijk op een rij. 

Net als voor de kerncijfers per gemeente en de trendcijfers per gemeente is het  overzicht met de belangrijkste kerncijfers van de wijken van een gemeente te vinden bij de kerncijfertabellen bij de monitor volwassenen/ouderen.

 

De Corona Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2022 was een extra monitor, met alleen een basissteekproef op gemeenteniveau. Voor wijkcijfers voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Kaag en Braassem en Nieuwkoop was ophoging van de steekproef noodzakelijk. De gemeenten hebben hier niet voor gekozen. Om deze reden is het niet mogelijk wijkcijfers voor deze drie gemeenten te publiceren.