Een ogenblik geduld a.u.b.

Hoe gezond is de jeugd in je gemeente? Bekijk het nu in onze gebiedsprofielen!

author: Rosa van Dijk

Ben je benieuwd naar de gezondheidssituatie van de jeugd (0-17 jaar) in de gemeente(n) waarvoor je werkt of waar je woont, maar weet je niet waar je moet zoeken in de veelheid aan informatie? Neem dan een kijkje bij de gebiedsprofielen.

Hoe gezond is de jeugd in je gemeente? Bekijk het nu in onze gebiedsprofielen!

Een gebiedsprofiel geeft een integraal beeld van de gezondheid, leefstijl, sociale omgeving, ontwikkelingskansen en demografie van de jeugd in een gemeente in vergelijking met het gemiddelde van Hollands Midden. Met de kleurrijke gebiedsprofielen kunnen professionals en burgers in één oogopslag zien hoe het gesteld is in hun gemeente met de jeugd. 

Wat is het doel?

Doel van het gebiedsprofiel is om meer inzicht te geven, de dialoog binnen een gemeente of wijk te versterken en te kunnen focussen op waar de problemen nu echt liggen. Het gebiedsprofiel kan gebruikt worden om met inwoners en professionals in gesprek te gaan: herkent ieder de cijfers? En wat zien zij als belangrijkste thema's? Het gebiedsprofiel kan ook handvatten bieden en een inhoudelijke basis vormen voor een plan van aanpak, gericht op integrale, samenhangende zorg en ondersteuning. Naast een gebiedsprofiel voor de jeugd is er ook een gebiedsprofiel voor volwassenen en een profiel voor ouderen.

Waar komt de informatie vandaan?

De data in het gebiedsprofiel afkomstig van de GGD Gezondheidsmonitor jeugd, het CBS, DUO, Digitaal Dossier JGZ, Meldpunt kindermishandeling en de Check. Zodra er nieuwe data beschikbaar komen, worden de gebiedsprofielen bijgewerkt.


Vragen?

We zijn erg benieuwd naar jullie reacties!  Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar onderzoek@ggdhm.nl of contact opnemen met Rosa van Dijk.