Een ogenblik geduld a.u.b.

Inwoners Hollands Midden positiever over eigen gezondheid dan 4 jaar geleden

author: Irma Paijmans

De inwoners van de regio Hollands Midden zijn in 2020 positiever over hun eigen gezondheid dan in 2016. In 2020 ervaart 82% van de volwassen inwoners de eigen gezondheid als (zeer) goed, in 2016 was dit 78%. Met dit percentage behoort Hollands Midden tot een van hoogst scorende regio’s in Nederland. Landelijk heeft 79% een (zeer) goede ervaren gezondheid.

Dit blijkt uit recente cijfers van de Gezondheidsmonitor 2020. Elke 4 jaar wordt met deze monitor onderzoek gedaan naar gezondheid, welzijn en leefstijl op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Deze keer is de monitor afgenomen in bijzondere tijden, tijdens de COVID-19 pandemie. Zo’n 26.500 mensen van 18 jaar en ouder hebben in Hollands Midden meegedaan. De eerste cijfers voor de regio Hollands Midden voor de onderwerpen uit de Gezondheidsmonitor zijn te vinden achter de tegel ‘Kerncijfers’. De cijfers van Hollands Midden zijn waar mogelijk vergeleken met Nederland.

De gegevens worden onder andere gebruikt voor het opstellen van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Wat het effect van de coronacrisis is op de uitkomsten, wordt op dit moment nog geanalyseerd. 


Risico op angststoornis of depressie

Ondanks dat de meeste mensen positief zijn over de eigen gezondheid, geldt voor een beperkte groep dat zij een hoog risico hebben op een angststoornis of een depressie. Dit geldt voor 6% van de inwoners van 18 t/m 64 jaar en voor 3% van de inwoners van 65 jaar en ouder. Deze percentages in Hollands Midden zijn iets lager dan de landelijke cijfers (7% en 4%).

 

Risicogroepen

Uit landelijke analyses door het RIVM is gebleken dat vooral jongvolwassenen (18 t/m 34 jaar) in 2020 een hoog risico hebben op een angststoornis of een depressie (9% in Nederland). Terwijl bij mensen van 35 jaar en ouder het risico op een angststoornis of depressie de afgelopen jaren licht afnam, nam dit risico bij jongvolwassenen juist toe. Naast de jongvolwassenen, komt een hoog risico onder andere vaker voor bij vrouwen en inwoners met een laag opleidingsniveau.

 

De COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en welzijn van de respondenten beïnvloed. Mogelijke effecten van de coronacrisis op het risico van een angststoornis en een depressie en ervaren gezondheid zijn uitgevraagd. Deze gegevens worden momenteel verder geanalyseerd.

 

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via onderzoek@ggdhm.nl