Een ogenblik geduld a.u.b.

Risico van besmetting met corona wordt steeds lager ingeschat, bereidheid tot testen neemt af

author: Irma Paijmans

De negatieve effecten van de coronacrisis op het mentale welzijn nemen af. Sinds februari neemt het percentage mensen dat zich ernstig eenzaam voelt af (van 21% naar 15%) en zijn er ook minder mensen met een minder goede psychische gezondheid (daling van 19% naar 14%). En hoewel het bewegen weer lijkt toe te nemen, is het aantal uur dat per dag zittend wordt doorgebracht een punt van aandacht (29% zit meer dan 8 uur per dag). Deze resultaten komen uit de 13e meting van het gedragsonderzoek corona die half juni is gehouden.

Het draagvlak voor de maatregelen die de sociale contacten beperken wordt kleiner. Ook hebben de deelnemers steeds meer moeite zich aan deze maatregelen te houden. Het blijkt verder steeds moeilijker om 1,5m afstand te houden bij feestjes, in de horeca, bij het sporten en op school. Tot slot neemt het thuiswerken verder af, begin januari werkte 69% van de mensen bijna volledig thuis en half juni is dit 50%.

 

Van de mensen met coronagerelateerde klachten heeft 30% zich laten testen, 16% heeft alleen een zelftest gedaan. Hiermee is de testbereidheid lager dan in mei het geval was. Het percentage mensen dat een zelftest heeft gedaan neemt sterk toe (van 9% naar 17%). De belangrijkste reden om een zelftest te doen is dat dit nodig is om naar school of werk te kunnen. Bijna een kwart doet een zelftest vanwege coronagerelateerde klachten. Bij klachten is echter het dringende advies om je te laten testen bij de GGD.

 

Van de deelnemers heeft 99% inmiddels een uitnodiging gehad voor vaccineren en 83% heeft een of twee prikken gehad. Van de ouders met kinderen tussen 12 en 17 jaar geeft 71% aan dat ze hun kinderen wel willen laten vaccineren. Bij kinderen jonger dan 12 jaar is dit percentage lager, 61%.

 

Deelnemers ervaren steeds minder dreiging van het coronavirus. De kans om zelf besmet te raken achten veel meer mensen onwaarschijnlijk (33% in maart, 60% in juni). Ook het percentage deelnemers dat het (heel) erg zou vinden om besmet te raken neemt gestaag af (64% in januari, 55% nu).

 

De vragenlijst is ingevuld in de periode 16 tot 20 juni. Sinds de vorige ronde begin mei zijn de maatregelen verder versoepeld (samen sporten, sportscholen open, musea etc. open, groepsgrootte binnen en buiten verruimd, horeca langer open).

 

Voor vragen kunt u mailen met de onderzoekers: onderzoek@ggdhm.nl