Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

 • Vragenlijst monitor jeugd in 2023

  Vragenlijst die gebruikt is in 2023 voor het uitvragen van de gezondheid en leefgewoonten van leerlingen in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs op scholen in de regio Hollands Midden.

  / documenten / 472 kB

 • Trendcijfers monitor Volwassenen- en ouderen Hollands Midden 2022

  Trendcijfers van de monitoren Volwassenen- en ouderen vanaf 2005 t/m 2022 in Hollands Midden.

  / documenten / 428 kB

 • Kerncijfers monitor Volwassenen- en ouderen Hollands Midden 2022

  Kerncijfers van de Coronamonitor Volwassenen- enouderen 2022 in de regio Hollands Midden en een vergelijking met het Nederlandse gemiddelde.

  / documenten / 365 kB

 • Kerncijfers monitor Jongvolwassenen Hollands Midden 2022

  Kerncijfers van de Coronamonitor Jongvolwassenen 2022 en een vergelijking met het Nederlandse gemiddelde.

  / documenten / 462244 kB

 • Het effect van een NIX18 afspraak op het alcohol gebruik van jongeren

  Wat is het effect van de aanwezigheid van een NIX18 afspraak op de alcohol consumptie van jongeren? Dit is de vraag die Britt Hertsenberg heeft beantwoord in haar stage-opdracht met behulp van de data van de monitor Jeugd. Ze heeft gekeken naar het drinkgedrag bij de aan- of afwezigheid van deze afspraak met de ouders waarbij ze verschillende achtergrondkenmerken van de jongeren heeft meegenomen: geslacht schoolniveau, etniciteit en SES.

  / documenten / 182873 kB

 • Kerncijfers volwassenen- en ouderenpeiling 2020

  De resultaten van de volwassenen- en ouderenmonitor voor Hollands Midden en Nederland zijn uitgewerkt in een kerncijfertabel. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten en waar mogelijk een vergelijking van de regio met landelijke cijfers. De gebruikte definities staan in de bijlage. 

  / documenten / 648434 kB

 • Vragenlijst monitor jeugd 2021

  Vragenlijst die gebruikt is voor het uitvragen van de gezondheid en leefgewoonten van leerlingen in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs op scholen in de regio Hollands Midden.

  / documenten / 1055031 kB

 • Kerncijfers monitor Jeugd 2021 Hollands Midden

  Kerncijfers van de Coronamonitor Jeugd 2021 en waar mogelijk een vergelijking met het Nederlandse gemiddelde.

  / documenten / 353 kB

 • Trendcijfers monitor Jeugd 2021 Hollands Midden

  Kerncijfers van de onderwerpen in de monitor Jeugd 2021 van de gehele regio Hollands Midden die te vergelijken zijn met eerdere monitors (2019, 2013 en 2013) worden in dit tabellenboek getoond, samen met de eventuele significanties. 

  / documenten / 336464 kB

 • Vragenlijst Corona Cezondheidsmonitor volwassenen 2022

  Vragenlijst voor volwassenen van 18 t/m 64 jaar die in de regio Hollands Midden wonen en geselecteerd zijn uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeenten. De vragenlijst heeft onder andere vragen over gezondheid, gevolgen van de coronapandemie, leefstijl, en woonomgeving.

  / documenten / 3890384 kB

 • Vragenlijst Corona Gezondheidsmonitor ouderen 2022

  Vragenlijst voor volwassenen van 65 jaar en ouder die in de regio Hollands Midden wonen en geselecteerd zijn uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeenten. De vragenlijst heeft onder andere vragen over gezondheid, gevolgen van coronapandemie, leefstijl, zorg en woonomgeving.

  / documenten / 3881877 kB

 • Vragenlijst Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

  Landelijke vragenlijst voor jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar. De vragenlijst heeft onder andere vragen over gezondheid, gevolgen van coronapandemie, leefstijl, sociale contacten, zorgen over maatschappelijke thema's en zorg en ondersteuning.

  / documenten / 450643 kB

 • Vragenlijst gezondheidsmeter 18-64 jarigen 2020

  Vragenlijst voor volwassenen van 18 t/m 64 jaar die in de regio Hollands Midden wonen en geselecteerd zijn uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeenten. De vragenlijst heeft onder andere vragen over gezondheid, leefstijl, en woonomgeving.

  / documenten / 649 kB

 • Vragenlijst gezondheidsmeter 65+ 2020

  Vragenlijst voor volwassenen van 65 jaar en ouder die on de regio Hollands Midden wonen en geselecteerd zijn uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeenten. De vragenlijst heeft onder andere vragen over gezondheid, leefstijl, zorg en woonomgeving.

  / documenten / 702 kB

 • Een passend onderdak Zwerfjongeren Holland Rijnland 2020

  Onderzoek naar de woon- en ondersteuningsbehoeften van zwerfjongeren in Holland Rijnland

  / documenten / 2329 kB

 • Tweede JGZ Monitoringsrapportage

  Aan de hand van het concept Positieve Gezondheid zijn indicatoren opgesteld binnen de zes domeinen. Naast de cijfers per indicator en een trend over twee jaar zijn sturingsmogelijkheden voor gemeenten en best practices opgenomen in het rapport.

  / documenten / 1085518 kB

 • Vragenlijst monitor Jeugd 2019

  Vragenlijst die gebruikt is voor het uitvragen van de gezondheid en leefgewoonten van leerlingen in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs op scholen in de regio Hollands Midden

  / documenten / 755 kB

 • Definities gezondheidspeiling volwassenen en ouderen 2016

  De gebruikte definities die in de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen in 2016 zijn gebruikt voor de getoonde cijfers staan per thema in dit document.

  / documenten / 617 kB

 • Extra informatie functiebeperkingen

  Extra informatie over de risicogroepen voor functiebeperkingen onder volwassenen en ouderen.

  / documenten / 123 kB

 • Informatie jongvolwassenen 2016

  Een beschrijving van de gezondheid en leefgewoonten van 19 t/m 24 jarigen in Hollands Midden (2016)

  / documenten / 469 kB

 • Vragenlijst volwassenenpeiling 2016

  Vragenlijst die gebruikt is voor het uitvragen van de gezondheid en leefgewoonten van 19 t/m 64 jarigen in de regio Hollands Midden

  / documenten / 1023 kB

 • Vragenlijst 65-plussers 2016

  Vragenlijst die gebruikt is voor het uitvragen van de gezondheid en leefgewoonten van 65-plussers in de regio Hollands Midden

  / documenten / 962 kB

 • Monitor Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2014-2015

  Monitor Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2014-2015

  / documenten / 3387 kB

 • Monitor Maatschappelijke Zorg Midden-Holland 2012-2013

  Monitor Maatschappelijke Zorg Midden-Holland 2012-2013

  / documenten / 1083 kB