Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwsarchief

Latest news

 • -

  Deel verdiepingen Monitor Jeugd beschikbaar

  Inmiddels zijn er weer enkele verdiepende analyses gereed van de Gezondheidsmonitor Jeugd.

 • -

  Cijfers Monitor Jeugd herzien; slechts kleine wijzigingen

  De controle en correctie van alle cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd is afgerond. Dit was nodig omdat het RIVM een fout had ontdekt in de door hen aangemaakte weegfactoren, waardoor de percentages niet helemaal representatief waren voor de leerlingen in de gemeenten en Hollands Midden.

 • -

  Rectificatie cijfers Gezondheidsmonitor Jeugd

  Helaas moeten wij de cijfers voor de Gezondheidsmonitor Jeugd opnieuw berekenen. Het RIVM heeft, tot hun grote spijt, een fout ontdekt in de door hen aangemaakte weegfactoren. Hierdoor zijn de berekeningen van de percentages niet altijd goed gegaan. Zij hebben de afgelopen weken alle landelijke analyses van de basisvragen opnieuw gedaan. Dit heeft voor alle GGD-regio’s en in de landelijke cijfers deels geleid tot andere percentages. In onze regio lijken de gevolgen niet heel groot. Bij de basisvragen zien wij slechts kleine verschuivingen van 0,5%-1%, in enkele gemeenten. Toch zien wij ons genoodzaakt onze eigen cijfers opnieuw te berekenen. Dat geldt ook voor de vergelijking met heel Hollands Midden, Nederland en de trendcijfers. De komende weken gaan wij hier hard mee aan de gang. Zodra alles gecorrigeerd is, volgt hier een update van dit bericht. 

 • -

  Stijging in regionale vaccinatiegraad, stijging niet in alle gemeenten

  De vaccinatiegraad in Hollands Midden is voor het eerst sinds vijf jaar gestegen. Deze stijging is ook landelijk te zien. We volgen daarmee de landelijke stijging. Bijna alle vaccinaties zijn vóór de coronacrisis uitgevoerd. Daardoor zijn eventuele invloeden, als gevolg van de lockdown, niet in deze cijfers te zien.

 • -

  Alcoholgebruik en roken onder VO-leerlingen gedaald

  Het percentage leerlingen (13 t/m 16 jaar) in Hollands Midden dat alcohol drinkt, is sterk gedaald sinds de vorige grootschalige meting in 2013. Het percentage leerlingen dat aangeeft in de laatste vier weken alcohol te hebben gedronken is gedaald van een derde naar een kwart. Ook roken minder leerlingen dan zes jaar geleden.

 • -

  Inzicht in actuele cijfers corona

  We publiceren dagelijks de cijfers over corona op ons dashboard. De cijfers op het dashboard geven inzicht in de verspreiding van het virus en het effect daarvan op ziekenhuisopnames en overlijdens in de regio Hollands Midden. De cijfers zijn ook per gemeente beschikbaar en kunnen onderling met elkaar vergeleken worden.

 • -

  Vertraging aanvullen informatie dashboard

  Door extra werkzaamheden rondom het coronavirus zijn er vertragingen bij het updaten van onze gegevens en het toevoegen van nieuwe onderwerpen. Het is hierdoor mogelijk dat bepaalde cijfers later op ons dashboard verschijnen dan verwacht. Zodra er nieuwe cijfers beschikbaar zijn in het dashboard, houden wij u op de hoogte via onze nieuwsberichten. Voor vragen kunt u contact opnemen door te mailen naar onderzoek@ggdhm.nl.

 • -

  GGD’ers en ambtenaren leren met en van elkaar

  Op de website zijn steeds meer cijfers te vinden, voorzien van een duiding. Dit dashboard biedt gezondheidsgegevens op gemeente- en wijkniveau. Cijfers worden in het dashboard uitgelegd en er worden beleidsmogelijkheden genoemd. Sinds de start wordt bijna elke week informatie toegevoegd. Daarmee is het nu een veel gebruikte manier geworden om data gestuurd mee te kunnen werken. Maar waar vind je wat?

 • -

  Leeftijds- en risicogroepen onder de loep

  Zijn ouderen wel veel eenzamer dan jong volwassenen? En wie worden het vaakst belemmerd door problemen met hun gezondheid? Waarin verschillen de wijken in mijn gemeente? Antwoorden op deze vragen staan in de nieuwe tegel Leeftijdsgroepen/Volwassenen en Ouderen.

 • -

  Samen aan de slag na het inspiratiecongres Positieve Gezondheid

  Op 13 november 2019 hebben 170 aanwezigen zich door sprekers laten inspireren over Positieve Gezondheid. Tijdens de pauzes kon iedereen een kijkje nemen in het dashboard. De onderzoekers van de GGD toonden de tegels met wijk-, gemeente en regionale gegevens over de dimensies van Positieve Gezondheid.

 • -

  Nieuwe cijfers van de bevolking

  Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van het dashboard. De cijfers van de bevolking van gemeenten zijn vernieuwd.  Om de nieuwe cijfers te kunnen zien, moet je wel zelf iets aanpassen! Ook cijfers van de bevolking op wijk- of postcodegebied zijn toegevoegd.

 • -

  Lancering GGD dashboard: een schat aan gezondheidsinformatie

  Op 3 juli is dit nieuwe dashboard van de GGD gelanceerd. Het dashboard biedt gezondheidsgegevens op gemeente- en wikniveau voor een gezonde gemeente. Cijfers worden geduid en er worden beleidsmogelijkheden aangeboden. 

 • -

  Trends Maatschappelijke indicatoren Jeugdgezondheid

  Voor het tweede jaar worden indicatoren van de jeugdgezondheid in Hollands Midden gepresenteerd. Vanaf nu is er ook een online-versie. Met de indicatoren kunnen gemeenten (bij)sturen op het bereiken van het beoogde maatschappelijke effect ‘Kinderen groeien gezond op’.

 • -

  Aantal jongeren met jeugdhulp neemt toe

  In Hollands Midden ontvangt bijna 11% van de jongeren tot 23 jaar jeugdhulp. Jeugdhulp wordt gegeven aan jongeren/ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedingsproblemen.

 • -

  Hoe sociaal is de omgeving van ouderen

  In Hollands Midden is 47% van de 65-plussers sociaal eenzaam en is 4,3% het afgelopen jaar mishandeld door iemand uit hun omgeving. Deze percentages liggen onder landelijke gemiddeldes (48% en 5,4%). Een van de vijf heeft geen wekelijkse activiteit. Ouderen geven de sociale cohesie in hun buurt een 6,6.